Ik weet slechts een ding, dat ik niets weet. - Socrates

Abyssinia Ballooning 10Nu

Wat is jouw definitie van relaties (wat betekenen relaties voor jou)?

Voor mij is een relatie een verrijking en toevoeging, in de breedste zin van het woord, op het persoonlijke leven. Dit kan een toevoeging zijn op het gebied van emotionele, psychologische, spirituele of geloofsontwikkeling, maar ook op het gebied in het opdoen van rationele en filosofische kennis.

Wat merk je in het dagelijks leven van relaties?

Ik merk dat alle relaties een wisselwerking zijn tussen individuele behoeften. Persoonlijk denk ik dat relaties altijd een keuze zijn uit eigenbelang, om de individuele behoeften als een honger te stillen ter bewerkstelliging of schepping van een tijdelijke balans of harmonie in je leven.

Hoe bewust ga je met relaties om, kun je hier een voorbeeld van geven?

Ik ga in die zin bewust om met relaties, dat ik de mensen dicht bij mij houdt waarvan ik denk iets te kunnen leren doordat zij mij nieuwe en verrassende inzichten geven en mij de wereld vanuit een andere perspectief laten zien. Deze zin is een beetje tricky, omdat je als mens zijnde eigenlijk van iedereen kan leren, omdat ieder zijn eigen vorm van bekwaamheid heeft waarin hij/zij de ander bewust of onbewust een leerschool voorhoudt. Ik sta voor iedere mening of opvatting open, en probeer deze altijd met logisch beredenen te onderbouwen vanuit het referentiekader van degene die de mening of opvatting toebehoort, maar ik merk op dat ik selectief die mensen dicht bij mij houdt die mij prikkelen tot nadenken en filosoferen over levensvragen, met name over zaken die buiten het kader van de maatschappelijk geaccepteerde gedragingen of denken vallen, en die mij prikkelen in het blijven toetsen van mijn eigen gedragingen en ideeën over levensvisies. Investeren in relaties doe ik door middel van elkaar in vertrouwen nemen, je kwetsbaar en emotioneel durven opstellen, elkaar beter leren kennen door diepgaande gesprekken of samen dingen ondernemen of een avontuur induiken, elkaar respecteren in opvattingen en levensstijl, interesse te tonen en vragen te stellen over zaken van de ander die ik niet kan volgen voor een wederzijds begrip en om van elkaar te leren, en liefde tonen door behulpzaamheid als de ander dit nodig heeft.

Zijn je ideeën rondom relaties door de tijd heen veranderd?

Ja, omdat ik me als persoon altijd heb blijven ontwikkelen door mijn grenzen over te gaan en gebieden te doorzoeken waar ik ontwetend in ben. Tijdens deze ontwikkeling (welke gedurende je hele leven plaatsvindt) doorloop je verschillende niveaus. Als je met de relatie niet meer op hetzelfde niveau kan comminuceren, gaat die persoon verder van je af staan, en richt je je op andere relaties die op gelijk ontwikkelingsniveau zitten of verder zijn in ontwikkeling. Alleen dan kunnen ze een echte verrijking of toevoeging zijn op je leven. Bovenstaande geldt overigens alleen voor de relaties die je zelf uitkiest. Bloedverwanten bijvoorbeeld kies je niet uit. Dit wil zeggen dat je altijd (genetisch) verwant bent aan hen en daarom een zekere maatschappelijke of culturele verantwoording aflegt, maar er hoeft niet altijd een emotionele band te zijn of je hoeft je niet altijd op hetzelfde ontwikkelingsniveau te bevinden.

 

Utopie

Zou je hier meer of minder van willen, en waarom?

Een groot netwerk van relaties bieden je als persoon meer kans op zelfontwikkeling. Meer relaties of minder relaties wil echter niet zeggen betere respectievelijk minder goede zelfontwikkeling. Het gaat om de intensiteit van de relatieband en de tijd die je praktisch hebt om hierin te investeren. Het aantal doet er dus in principe niet zo toe wat betreft de intensiteit, maar wel op gebied van de kans en de mogelijkheid die je jezelf biedt om nieuwe ontwetende paden te bewandelen ter zelfontwikkeling en daarin je individuele behoeften of toevoeging te vinden.

Hoe zien relaties er in jouw utopie, in het dagelijks leven uit?

Met een relatie moet je kunnen sparren en de relatie moet jou niet sparen in confrontatie met jezelf. Een relatie is een harde heelmeester die geen stinkende wonden maakt, maar die durft uit te dagen om jou daadwerkelijk te helpen. Binnen de relatie moet je je ook aan elkaar kunnen aanpassen en open willen staan voor deze aanpassing of herziening in opvatting. Dit betekent dat een relatie niet op alle momenten positieve gevoelens met zich hoeft mee te dragen, maar van hieruit wel altijd opklimpt naar een verbeterde omstandigheid en zich aanpast tot een harmonieus en liefdevol geheel waarin je uiteindelijk ‘peace of mind’ vindt.

Wat houdt jou tegen om jouw utopie te vervullen?

Ik probeer altijd naar de utopie te streven, maar in de praktijk is het niet altijd een makkelijke opgave omdat zelfzuchtige menselijke emoties zoals trots, koppigheid of wellicht laks/luiheid op sommige momenten in de weg kunnen staan.

 

Leefregel

Als je nu en utopie bij elkaar brengt, wat zou dan een haalbare leefregel zijn?

..

Wat is jouw aanbeveling wat betreft relaties?

Sta open voor iedereen, maar investeer in diegene die jou persoonlijk de kracht geven het beste uit je naar boven te halen en jou verrijken met nieuwe inzichten.

 

Dit was een inzending van Chrétienne voor de Tien geboden, thema Relaties. Anderen schreven met betrekking tot dit thema over hoe je alleen een goede relatie met een ander kunt hebben wanneer je een goede relatie met jezelf hebt, over relaties als contact in het nu, hoe de ervaring van (gebrek aan) tijd relaties kan beïnvloeden en relaties als een interactie tussen organismen. Mee doen of alle inzendingen per mail ontvangen? Links bovenin de site kun je je e-mailadres achter laten!

 

Nog geen commentaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Mee doen met de Tien geboden?

Wij zijn Margit en Cardy en hebben in november 2014 besloten om voor onbepaalde tijd door Afrika te reizen. Mei 2015 zijn wij vertrokken. We hebben deze keuze gemaakt omdat we samen willen uitzoeken hoe we, bij terugkomst, ons leven willen gaan leiden.

Als je in Nederland opgroeit dan krijg je uiteraard de Nederlandse normen en waarden geleerd en is er een duidelijk verwachtingspatroon over hoe je je leven leeft. Om hier niet direct in te vervallen of misschien zelfs een andere keuze te maken, wilden we weg uit Nederland. Weg om onze gedachten op een rij te zetten en weg om andere normen, waarden en paden te leren kennen.

Op het moment van vertrek waren wij beiden zesentwintig, Margit had dat jaar haar studie Geneeskunde afgerond en ik werkte fulltime in een eetbar. Hoewel we allebei een totaal andere achtergrond/geschiedenis hebben, denken we hetzelfde over onze toekomst en vullen we die heel graag samen in.

Eenmaal terugkomen in Nederland, Groningen om precies te zijn, willen we graag onze eigen buurthuisbar starten. Een plek voor de buurt om bewust te worden van alles wat in andere landen of culturen misschien heel normaal is maar wat we in Nederland soms vergeten. Een plek waar we mensen bewust willen maken van hun gedachten over tijd, maatschappij, familie, creativiteit, filosofie en geld. En een plek waar we kunnen samen-leven.

Ondertussen zijn we bezig met ons grote mensen leven in Groningen vorm te geven en gebeurt er even niet zo veel op deze website. Wie weet volgt er nog een nieuw avontuur of een nieuw project, dan horen jullie van ons!